Undervannsklubben

Triton

Grimstad

Undervannsklubben Triton er Grimstads egen dykkeklubb og ble stiftet 24. januar 1968.

Klubben er åpen for alle og er medlem i Norges Dykkerforbund.

Klubben har en stasjonær og en transportabel kompressorer.

Kompressorbua er på Torskeholmen i sentrum.

 

Det er lite organisert aktivitet i klubben for tiden, men klubben har en rekke aktive dykkere.

Info til medlemmene baserer seg i stor grad på Facebookgruppa, SMS, email og hjemmesiden.

 

Hvordan bli medlem?

Man blir medlem ved å betale inn kontigent til konto 2840 30 96255 eller Vipps 519048,

og sende en mail til post at tritonuvklubb.no.

I mailen må det opplyses navn, adresse og mobilnummer.

Husstandsmedlemmer registreres med eget navn.

 

Ved registrert betaling får man en infopakke, nøkkelkort og opplæring på kompressoren.

Medlemskap inkl. luftfylling:

Hovedmedlen kr. 800 pr år.

Husstandsmedlem kr. 200.

Luftfylling:

Luftfyllekortet er personlig, men man kan fylle for husstandsmedlemmer og egne gjester.

Det er ikke tillat å fylle luft for andre på regulær basis.

Luftfylling for ikkemedlemmer kr. 100 pr flaske.

Låsen til kompressorbua skiftes ca. 1 april.

 

Epostadresse:

post at tritonuvklubb.no

webmaster at tritonuvklubb.no

Postadresse:

Undervannsklubben Triton

c/o Daniel Skorstad

Guldmandsveien 23

4876 Grimstad

Kompressorbu:

Torskeholmen

Bankkonto:

2840 30 96255

 

Vipps:

519048

Organisasjonsnummer:

994 567 128

Kontaktpersoner:

Vidar Andreassen

Formann

918 12 193

Daniel Skorstad

Kasserer

458 70 018